Czy gminny organ podatkowy może przekazać staroście listę jednostek rejestrowych gruntów, spełniających kryteria opisane w pytaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta, który prowadzi ewidencję gruntów i budynków, zwrócił się do gminnego organu podatkowego o wykaz jednostek rejestrowych gruntów w obrębie ewidencyjnym "X", w których powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha fiz. lub 1 ha przel. i użytki te są zabudowane (przedmiotowe jednostki ewidencyjne gruntów są w ewidencji podatkowej gminnego organu podatkowego). Informacje te Starosta chce uzyskać w związku z przystąpieniem do przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Czy gminny organ podatkowy może udzielić ww. informacji tj. przekazać staroście listę jednostek rejestrowych gruntów spełniających ww. warunek, mając na uwadze przepisy tajemnicy skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX