Czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może wypłacić zapomogę osobie przebywającej w ośrodku odwykowym lub członkowi rodziny na pokrycie kosztów przebywania w ośrodku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może wypłacić ze swojego budżetu zapomogę osobie, która przebywa w ośrodku odwykowym lub rodzinie takiej osoby na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem członka rodziny w takim ośrodku?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access