Czy gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych może wydać pozytywną opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, przed dniem wygaśnięcia dotychczasowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na dzień dzisiejszy osiągnięty jest limit dotyczący liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży określony w uchwale rady w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. W związku ze zbliżającym się terminem ważności zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (ostatni dzień ważności zezwolenia - 30.04.2023 r.) przedsiębiorca "X", któremu wydano zezwolenie zamierza ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Przy założeniu, że limit pozostanie niezmienny do dnia 30.04.2023 r., zmiana – zwiększenie limitu nastąpi dopiero z dniem 01.05.2023 r., będzie to miało miejsce z związku z tym, iż przedsiębiorcy "X" posiadającemu zezwolenie i ubiegającemu się o przedłużenie jego ważności wygaśnie dotychczasowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (ostatni dzień ważności zezwolenia przypada na dzień 30.04.2023 r.).

Czy gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, w przypadku jeżeli przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasa z dniem 30.04.2023 r., złoży na początku kwietnia 2023 r. wniosek, może wydać przed dniem 30.04.2023 r. pozytywną opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1-3. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym o zgodności punktu sprzedaży z uchwałą w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy, warunkując, że opinia obowiązuje od dnia 01.05.2023 r. (bowiem punkt, który otrzyma opinię z dniem 1 maja zwolni limit)?

Czy też gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych może wydać opinię pozytywną nie prędzej niż dniu 01.05.2023 r., to jest w dniu kiedy w limicie będzie jedno wolne zezwolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX