Czy gmina Y musi zwrócić poniesione koszty gminie X, skoro nie konsultowano wcześniej konieczności wydania decyzji i potrzeby skierowania osoby do schroniska dla bezdomnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2020 r.

PYTANIE

Gmina X udzieliła schronienia osobie bezdomnej zgodnie z miejscem pobytu. Po uchyleniu decyzji wystąpiła do gminy Y o zwrot kosztów pobytu.

Czy gmina Y musi zwrócić poniesione koszty gminie X, skoro nie konsultowano wcześniej konieczności wydania decyzji i potrzeby skierowania osoby do schroniska dla bezdomnych?

Dodam, że gmina Y ma podpisaną umowę z innym schroniskiem (o wiele niższe koszty).

Czy udzielenie pomocy na podstawie art. 101 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wymaga wcześniejszego poinformowania gminy właściwej o wydaniu takiej decyzji?

Czy jeśli w decyzji kierującej nie wskazano art. 101 ust. 3 u.p.s., to czy zasadnym jest zwrot poniesionych kosztów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX