Czy gmina, w której w dniu wyborów jeździ wyłącznie jedna linia obsługująca tylko część obszaru gminy, powinna zapewnić transport do lokalu wyborczego i transport powrotny dla wyborców?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji gdy gmina, w której w dniu wyborów jeździ wyłącznie jedna linia w ramach gminnych przewozów pasażerskich (obsługiwanych przez związek metropolitalny traktowany jako podmiot realizujący gminny przewóz pasażerski) z jednej miejscowości do innej gminy, a tym samym nie obejmuje ona pozostałych sołectw (w dniu wyborów gminne przewozy pasażerskie funkcjonują bowiem wyłącznie na części gminy, gminny przewozy pasażerskie obejmujące całą gminę są tylko w dni robocze) powinna zapewnić transport do lokalu wyborczego i transport powrotny dla wyborców niepełnosprawnych i 60+?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX