Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina uchwalając regulamin przyznawania pomocy materialnej może określić - wybrać, jedną formę stypendium szkolnego, ustalając, że stypendium szkolne będzie udzielane w formie świadczenia pieniężnego bez konieczności potwierdzania poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?