Czy gmina publikując oświadczenia majątkowe powinna anonimizować datę i miejsce urodzenia? - OpenLEX

Czy gmina publikując oświadczenia majątkowe powinna anonimizować datę i miejsce urodzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina publikując oświadczenia majątkowe powinna anonimizować datę i miejsce urodzenia?

W celu publikacji oświadczeń i zachowania przejrzystości życia publicznego, z punktu widzenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO – (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) informacja ta wydaje się być nadmiarowa (nie jest niezbędna do osiągnięcia celu).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?