Czy gmina przy sprzedaży działki, która według ewidencji gruntów stanowi użytki: dr- drogi powinna zastosować 23% stawkę VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zamierza sprzedać działkę, która według ewidencji gruntów stanowi użytki: dr- drogi. Dla tej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym nieruchomość znajduje się w jednostce MNU/U23 z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową oraz przeznaczeniem uzupełniającym pod zabudowę zagrodowa, dojazdy. Czy gmina przy sprzedaży powinna zastosować 23% stawkę VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX