Czy gmina powinna zapewnić dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu do punktu przedszkolnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina scedowała na szkołę organizację dowożenia dzieci. Kilka dni temu matka 5-latka telefonicznie poinformowała, że chce darmowych dojazdów dziecka do punktu przedszkolnego funkcjonującego w szkole. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję orzekająca oraz opinię o WWR wydaną przez PPP. Nie posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy w tej sytuacji przysługuje darmowy transport? Dziecko cierpi na padaczkę, czy konieczne jest zapewnienie specjalistycznej opieki podczas ewentualnego transportu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX