Czy gmina powinna wystawić fakturę na zaliczkę pobraną w związku z wykupem przez osobę fizyczną gruntu, będącego własnością gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Gawlas Daniel
Odpowiedzi udzielono: 4 września 2015 r.

PYTANIE

Osoba fizyczna jest zainteresowana wykupem części gruntu będącego własnością gminy. W związku z powyższym, gmina pobrała od osoby fizycznej zaliczkę na poczet przyszłych kosztów postępowania (na dokonanie podziału i sporządzenie operatu szacunkowego). Gmina zleci stosownym instytucjom wykonanie podziału i wyceny. Gmina jest podatnikiem VAT.

Czy w zaistniałej sytuacji - w świetle obowiązujących przepisów - gmina powinna wystawić fakturę na pobraną zaliczkę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access