Czy gmina powinna wystąpić o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy zmienił się cel korzystania z wód?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2016 r.

PYTANIE

Gmina posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców trzech miejscowości. Z tego ujęcia będzie pobierana taka sama ilość wody podziemnej, jak w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym, ale dodatkowo gmina będzie chciała dołączyć do korzystania z wody mieszkańców dwóch kolejnych miejscowości.

Czy w opisanej sytuacji należy zmienić pozwolenie wodnoprawne?

Jeśli tak, to w jakim trybie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX