Czy gmina powinna wyegzekwować przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mimo że z powodu zaległości w płatnościach odcięto dostarczanie wody z wodociągu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminie istnieje nieruchomość, do której doprowadzone jest przyłącze kanalizacji sanitarnej zakończone studnią inspekcyjną, do której istnieje możliwość podłączenia instalacji kanalizacyjnej z tej nieruchomości. Przedmiotowy lokal w tutejszej spółce wodno-kanalizacyjnej nie widnieje jako odbiorca wody. Z uwagi na zaległości w płatnościach woda została odcięta kilka lat temu. Właściciel prawdopodobnie pobiera wodę ze studni.

Czy w powyższym przypadku gmina powinna "przymusić" właściciela do przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access