Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina powinna odprowadzić VAT od zamiany nieruchomości, jeżeli tę nieruchomość przeznacza na poszerzenie drogi czyli na cel publiczny?

Działki nr 101/15 i 101/16, które stanowiły przedmiot zamiany pomiędzy gminą a osobą fizyczną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego stanowią:

1)

działka nr 101/16 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;

2)

działka nr 101/15 - w części stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 3/5 części), pozostałą część stanowi teren gospodarki leśnej bez prawa zabudowy (ok. 2/5 części).

Zgodnie z zapisem w ewidencji gruntów, nieruchomość wykazana jest w opisie użytków jako droga i faktycznie stanowiła pas przylegający bezpośrednio do gminnej drogi powszechnego korzystania. Działki te w rzeczywistości wykorzystywane były przez mieszkańców jako poszerzenie ulicy. Ich położenie i cechy geometryczne (długi wąski pasek o szerokości ok. 5 m i długości ok. 113 m) nie pozwalały na inne wykorzystanie. A na pewno nie stanowiły działki budowlanej, w rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przez działkę budowlaną należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?