Czy gmina powinna naliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami, jeśli do rejestru wyborców dokonano wpisu osób, których zamieszkiwanie na nieruchomości trwało 10 dni?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W gminie nalicza się opłatę za gospodarkę odpadami w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Mamy do czynienia z nieruchomością, na którą złożone jest oświadczenie, że jest to nieruchomość niezamieszkała. Jednak gmina posiada informację w urzędzie, że rok temu (listopad 2014 r.) w trybie art. 19 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy na ww. nieruchomość wpisało się na listę wyborców trzech mieszkańców. Właściciel w odpowiedzi na wezwanie gminy oświadczył, że nie złożył deklaracji, ponieważ miał na to czas przez 14 dni od zamieszkania tych osób, natomiast osoby te po 10 dniach od zamieszkania wyprowadziły się.

Czy gmina w takiej sytuacji powinna naliczyć właścicielowi nieruchomości opłatę?

Jeżeli tak, to na jaki okres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX