Czy gmina nabywając towary od rolnika ryczałtowego w ramach wykonywania zadań własnych gminy ma prawo występować jako podatnik VAT i wystawić fakturę RR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy wątpliwość dotyczącą prawa do wystawienia faktury VAT RR przez Gminę oraz prawa do odliczenia podatku VAT w kwocie wynikającej ze zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze RR. Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina nabywa od rolników ryczałtowych na cele utrzymania zieleni takie towary jak kwiaty, krzewy czy drzewa. Są to towary nabywane przez Gminę w ramach wykonywania zadań własnych w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to, że są to nabycia niezwiązane z działalnością gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT. Zgodnie z ustawą o VAT Fakturę RR wystawić może podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Co prawda Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, jednak w tej sytuacji występuje jako organ władzy publicznej, a zgodnie z ustawą o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Czy w Państwa ocenie gmina nabywając towary od rolnika ryczałtowego w ramach wykonywania zadań własnych Gminy ma prawo występować jako podatnik VAT i wystawić fakturę RR?

Jeśli odpowiedź będzie twierdząca i Gmina jest zobowiązana do dokumentowania takiej transakcji fakturą RR to czy w Państwa ocenie ma prawo do odliczenia podatku VAT w kwocie wynikającej ze zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze RR?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX