Czy gmina nabywając prawo użytkowania wieczystego nieruchomości PKP jest zobowiązana do ponoszenia opłat z tytułu użytkowania... - OpenLEX

Czy gmina nabywając prawo użytkowania wieczystego nieruchomości PKP jest zobowiązana do ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina nabyła od Skarbu Państwa - PKP - grunty będące w użytkowaniu wieczystym po zlikwidowanym torowisku. Koleje Państwowe w świetle przepisów ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k. były zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - art. 6a ustawy z 27.06.1997 r. o transporcie kolejowym - dalej u.t.k. z 1997 r.

Czy gmina nabywając prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest zobowiązana do ponoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nabytych gruntów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX