Czy gmina musi przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 4 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na dzień 04.01.2019 r. gmina musi co roku przeprowadzać konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu uchwały określającej tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej?

Czy jeżeli nie wprowadza się żadnych zmian do trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, to może obowiązywać kilka lat ta sama uchwała?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX