Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 lipca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2018 r.

PYTANIE

Na terenie naszej gminy nie ma schroniska dla osób bezdomnych. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej musimy jednak zagwarantować miejsca, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. Miejsca te należy zgłosić wojewodzie. Zgłoszenia do rejestru dokonuje gmina: 1) prowadząca placówkę; 2) zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 zadanie prowadzenia placówki; 3) która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.

Czy zgodnie z tym zapisem można pominąć zlecenie zadania na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej?

Czy można ogłosić na BIP zapytanie ofertowe i podpisać umowę, która okaże się najkorzystniejsza?

Jak powinna wyglądać umowa z podmiotem niepublicznym?

Czy może ją zawrzeć GOPS czy musi gmina?

Czy musi być poprzedzona zapytaniem ofertowym na BIP?

O czym pamiętać by uniknąć błędu zawierając taką umowę?

Czy bezpieczniej może jest ogłosić konkurs?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?