Czy gmina może zawrzeć umowę z wykonawcą, którym byłaby spółka komunalna, w której gmina ma 100% udziałów? - OpenLEX

Czy gmina może zawrzeć umowę z wykonawcą, którym byłaby spółka komunalna, w której gmina ma 100% udziałów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający (gmina) może zawrzeć umowę z wykonawcą, wybranym np. w trybie przetargu nieograniczonego, którym byłaby spółka komunalna, w której gmina ma 100 % udziałów?

Z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wynika, iż osoby udzielające zamówienia zobowiązane są złożyć oświadczenie z art. 56 ust. 4 PZP.

Czy w związku z tym burmistrz może jednocześnie reprezentować wspólnika spółki (gminę) i udzielić spółce zamówienia publicznego?

Zamówienie nie może zostać udzielone jako tzw. zamówienie in-house ze względu na szeroką działalność "komercyjną" spółki.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?