Czy gmina może zatrzymać, zalegające na rachunku OPS środki pieniężne, z tytułu przyznanych świadczeń z pomocy społecznej,... - OpenLEX

Czy gmina może zatrzymać, zalegające na rachunku OPS środki pieniężne, z tytułu przyznanych świadczeń z pomocy społecznej, wypłaconych stronie na kartę przedpłaconą i przez nią niepobranych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może zatrzymać, bez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zalegające na rachunku Ośrodka Pomocy Społecznej środki pieniężne, z tytułu przyznanych świadczeń z pomocy społecznej/świadczeń rodzinnych, wypłaconych stronie na kartę przedpłaconą i przez nią niepobranych (świadczeniobiorca nie żyje, brak postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku i znanych spadkobierców)? Jeśli tak na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX