Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może zaopatrzyć nieruchomości w pojemniki do zbierania popiołu ze środków pochodzących z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez przejmowania od właścicieli obowiązku zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów? Czy w opisanym przypadku należy przejąć obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemniki, a stosowny zapis zawrzeć w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6r ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.? Czy przejęcie obowiązku może dotyczyć tylko jednej frakcji odpadów - w tym przypadku popiołu, czy też należy przejąć obowiązek w zakresie wszystkich odpadów (zmieszanych i selektywnie zebranych)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?