Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy. We wniosku jako przedmiot działalności wnioskodawca określił, że będzie to opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Do wniosku jako dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną przedstawiona została zgoda na zrzut w punkcie zlewnym oczyszczalni ścieków nieczystości ciekłych z przenośnych toalet. Wezwano wnioskodawcę, aby wskazał, co zatem jest przedmiotem działalności: czy opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w tym z przenośnych kabin sanitarnych czy tylko i wyłącznie z przenośnych kabin sanitarnych.

Czy jeżeli wnioskodawca określi, że przedmiotem działalności będzie tylko i wyłącznie opróżnianie przenośnych toalet, gmina może wydać decyzję, w której określi jako przedmiot działalności - opróżnianie zbiorników bezodpływowych wyłącznie z przenośnych kabin sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?