Czy gmina może utworzyć fundację ze środków publicznych na podstawie ustawy o fundacjach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako jednostka samorządu terytorialnego chcielibyśmy założyć fundację "komunalną", tzn. powołaną do życia zarządzeniem burmistrza albo uchwałą rady gminy. Głównym celem działania fundacji będzie opieka nad nieruchomością gminną - dwoma budynkami oraz boiskiem znajdującym się między nimi, które gmina przekazałaby fundacji w ramach funduszu założycielskiego. Planujemy, że powstanie tam Centrum Społeczne (nazwa robocza). Projekt zakłada dwa działania horyzontalne: wolontariat i partycypacja. Centrum będzie współtworzone przez mieszkańców, proponowane działania merytoryczne obejmują następujące obszary: edukacja ekologiczna, sport, przestrzeń up- i recyklingowa. Czy możliwe są powyższe działania? Znalazłem kilka przykładów fundacji zakładanych przez gminy. Pojawiła się natomiast wątpliwość ze względu na art. 45 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p., który teoretycznie "uniemożliwia gminom, powiatom i samorządom tworzenie fundacji samodzielnie bądź z wspólnie z innymi podmiotami".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX