Czy gmina może udzielić zamówienia na eksploatację sieci kanalizacyjnej, jeżeli poprzez zakład gospodarki komunalnej prowadzi działalność związaną z dostarczaniem wody pitnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o komentarz prawny dot. możliwości skorzystania z uprawnień prawnych dla zamówień sektorowych - w zakresie zlecenia eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Czy gmina nieprowadząca samodzielnie tylko przez powołany Zakład Gospodarki Komunalnej działalności, o której mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 lit. a lub b PZP, tj. związanej z dostarczaniem wody pitnej może skorzystać z art. 5 ust. 4 pkt 1 lit c, drugie wypunktowanie ustawy PZP i zlecić jako zamówienie sektorowe: odprowadzania i oczyszczanie ścieków – tj. w naszym przypadku eksploatację sieci kanalizacyjnej?

Czy jednak nie ma takiej prawnej możliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX