Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może udzielić szpitalom wsparcia finansowego na zakup urządzeń medycznych, odzieży i środków ochrony na podstawie ustawy o działalności leczniczej?

Jeśli tak, to w jakiej formie może to zrobić?

Czy można przekazać na ten cel dotację celową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?