Czy gmina może udzielić Rodzinnym Ogrodom Działkowym dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu będącego we władaniu ROD? - OpenLEX

Czy gmina może udzielić Rodzinnym Ogrodom Działkowym dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu będącego we władaniu ROD?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina po podjęciu stosownej uchwały może udzielić Rodzinnym Ogrodom Działkowym z budżetu gminy dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu będącego we władaniu ROD?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), dotacji można udzielać m.in. osobom prawnym, natomiast zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419, z późn. zm.) - dalej u.r.o.d. z 2005 r., Polski Związek Działkowców posiada osobowość prawną.

Czy w takim przypadku z wnioskiem o dotację musi występować bezpośrednio Polski Związek Działkowców czy rodzinne ogródki działkowe, będące jednostkami organizacyjnymi?

Ponadto, druga kwestia to taka, że tak naprawdę właścicielami wyrobów azbestowych są użytkownicy (członkowie) rodzinnych ogrodów działkowych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX