Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Czy gmina może udzielać stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkoły ponadgimnazjalnej w sytuacji, gdy gmina nie jest organem prowadzącym tę szkołę?

Jeśli tak w jaki sposób powinno wyglądać przyznawanie i finansowanie takich stypendiów w świetle zapisu art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., który stanowi, że "Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce (...)"?

W jaki sposób gmina może przekazać środki na stypendia za wyniki w nauce szkole ponadgimnazjalnej, dla której to szkoły nie jest organem prowadzącym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?