Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2012 r.

PYTANIE

Do urzędu gminy wpłynął wniosek o wydanie kserokopii orzeczenia wraz z uzasadnieniem sądu oraz skargi i odpowiedzi na skargę kasacyjną. Wniosek został złożony przez osobę fizyczną niebędącą uczestnikiem postępowania.

Zdaniem urzędu gminy osoba ta posiada interes prawny i faktyczny w przedmiotowej sprawie (posiada nieruchomość przyległą do drogi), jednak w postępowaniu sądowym nie zgłaszała chęci uczestnictwa. Osoba ta była stroną w zakończonym postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie. Sąd wydał postanowienie korzystne dla gminy, natomiast strona niezadowolona wniosła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Czy gmina może udostępnić akta postępowania sądowego dotyczącego rozgraniczenia i zasiedzenia?

Czy w przedmiotowej sprawie zastosowanie ma art. 5 ust. 3 u.d.i.p.?

Czy w przedmiotowej sprawie obowiązują przepisy art. 66 k.p.a. i które paragrafy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?