Nowość Czy gmina może sfinansować koszt prac przygotowawczych polegających na opracowaniu założeń do projektu scalenia gruntów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie z dziedziny scalania gruntów. Dany obiekt został włączony do planu scaleń, do którego nabór odbędzie się w lipcu 2024 r. Warunkiem koniecznym w aplikowaniu do MRiRW jest opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów. Starostwo powiatowe na dzień dzisiejszy nie posiada środków finansowych przeznaczonych na opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów.

Czy w takiej sytuacji:

1. Czy gmina może sfinansować koszt prac przygotowawczych polegających na opracowaniu założeń do projektu scalenia gruntów?

2. Czy w przypadku uzyskania pomocy finansowej na scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym starosta może uznać opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów jako koszt kwalifikowalny i zwrócić gminie poniesione nakłady finansowe na opracowanie założeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX