Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lipcu 2015 r. do zarządu powiatu wpłynęło pismo o opinię w sprawie programu ochrony środowiska dla gminy na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022. W treści dokumentu wpisano, że POŚ dla gminy jest zgodny z:

1)

uwarunkowaniami wynikającymi ze strategii bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska,

2)

uwarunkowaniami wynikającymi z polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.;

3)

uwarunkowaniami wynikającymi z wojewódzkiego programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019;

4)

uwarunkowaniami wynikającymi z powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019.

Zarówno wojewódzki, jak i powiatowy program ważne do końca 2015 r. zostały opracowane celem realizacji zadań wynikającymi z polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012. Prace nad nowym programem zarówno wojewódzkim, jak i powiatowym zaplanowano na 2016 r. Przedłożony program gminny nie będzie spójny z ww. programami.

Czy mimo to zarząd powiatu może zaopiniować pozytywnie program gminny, który opiera się na ww. dokumentach?

Czy będzie on ważny na okres obowiązywania, tj. lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022, czy związku z tym, że nie będzie spójny z programem powiatowym oraz opiera się na realizacji zadań wynikających także z polityki ekologicznej państwa na lata 2009-2012, będzie wymagał aktualizacji po 31 grudnia 2016 r.?

Drugie pytanie dotyczy opinii.

Jakimi kryteriami powinien kierować się zarząd przy opiniowaniu programu?

Obecnie trwają prace nad wytycznymi do wojewódzkich, powiatowych i gminnych POŚ. W wytycznych ujęto wiele dokumentów strategicznych, z którymi zgodne powinny być ww. POŚ. W programie gminnym ujęto tylko uwarunkowania wynikającymi ze strategii bezpieczeństwo energetyczne i OŚ.

Ponadto, czy zgodnie z wytycznymi określonymi dla gmin w powiatowym POŚ ważnym dla powiatu do końca 2015 (a także w projekcie ww. wytycznych) program powinien zawierać stopień realizacji zadań wynikających z wytycznych ważnych do 2015 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?