Czy gmina może przydzielić lokal osobie, która posiada udział w 1/16 we własności lokalu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może przydzielić lokal osobie, która posiada udział w 1/16 we własności lokalu?

Ewentualnie, czy gmina powinna wypowiedzieć umowę o najem lokalu osobie, która nabyła prawo własności w okresie trwania umowy w udziale 1/16?

Czy wielkość udziału we własności ma wpływ na decyzję dotyczącą przydzielenia lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX