Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS trzy lata temu skierował mieszkańca gminy do prywatnego Domu Opieki z uwagi na brak miejsc w DPS o zasięgu gminnym i powiatowym (...). Obecnie mieszkaniec złożył wniosek do przeniesienie do innego Domu Opieki też prywatnego o zwiększonym zakresie świadczonych usług rehabilitacyjnych.

Prośbę uzasadnił, iż jego stan zdrowia który znacznie się pogorszył wymaga większej rehabilitacji ruchowej, a taką właśnie gwarantuje nowy Dom Opieki, który dysponuje profesjonalnie wyposażoną salą do ćwiczeń, salą rehabilitacyjną oraz odrębną salą do terapii zajęciowej. Poza tym Dom ten zapewnia świetnie przygotowany zespół specjalistów w zakresie m.in. rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu ruchu, do których należy właśnie klient.

Czy Gmina może przenieść mieszkańca na jego uzasadniony wniosek z prywatnego domu opieki do innego prywatnego domu opieki z uwagi na indywidualne potrzeby mieszkańca?

Czy Gmina może przenieść mieszkańca bez jego zgody z prywatnego Domu Opieki do publicznego DPS, jeśli zwolniło się miejsce i jest mniejszy koszt utrzymania, jednak nie posiada profesjonalnego zaplecza do zaspokajania indywidualnych potrzeb mieszkańca z dysfunkcją narządu ruchu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?