Czy gmina może przekazać spółce sieć kanalizacyjną, jeżeli jeszcze przez kilka lat należy dokonywać korekt rocznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 27 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT w 2018 r. Gmina zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową 0112-KDIL4.4012.126.2018.2.AR odliczyła VAT z faktur dotyczących wydatków ponoszonych w związku z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości ... przy zastosowaniu prewspółczynnika obliczonego zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. W 2018 roku od wydatków poniesionych na realizację powyższej inwestycji odliczono VAT prewspółczynnikiem wyliczonym na podstawie § 3. (Sposób określenia proporcji w przypadku jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowej, zakładu budżetowego) W stosunku do powyższych faktur Gmina ma obowiązek dokonywania korekt zgodnie z 90c ust. 1i art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług i takie korekty zostały wykonane. W obecnej chwili sieć kanalizacji sanitarnej wykorzystywana jest przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na odpłatnym świadczeniu usług - odprowadzenie i oczyszczanie ścieków. Gmina wybudowaną infrastrukturę wykorzystuje również do odprowadzania i oczyszczania ścieków z budy będącego własnością Gminy, tj. z świetlicy wiejskiej. W świetlicy prowadzona jest działalność publiczna, która nie podlega VAT oraz działalność gospodarcza opodatkowana związana z odpłatnym najmem na rzecz osób fizycznych i prawnych na potrzeby zorganizowania imprez okolicznościowych. W Gminie eksploatacją infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej zajmuje spółka komunalna posiadająca swój odrębny NIP i rozliczająca się indywidualnie z podatku VAT. Gmina chce w 2024 r przekazać wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej w odpłatne użytkowanie Spółce na podstawie umowy dzierżawy.

Czy gmina może przekazać spółce sieć kanalizacyjną, jeżeli jeszcze przez kilka lat należy dokonywać korekt rocznych?

Jeśli tak to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX