Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do gminy wpłynął wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki z przeznaczeniem jej części na powiększenie sąsiedniej nieruchomości. Na mapie geodeta wskazał podział działki 597/1 na trzy działki: 1) 597/5 działka inwestora 2,88 ha, 2) 597/4 działka z przeznaczeniem na powiększenie sąsiedniej nieruchomości, jako zapewnienie dostępu do drogi publicznej 0,05 ha, 3) 597/2 działka na poszerzenie drogi powiatowej 0,22 ha - na mapie widnieje zapis: nowo wydzielana działka powstanie na poszerzenie drogi i została ujawniona w operacie podziałowym poszerzenia drogi, które dokonano na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Powiatowy Zarząd Dróg wykonał projekt przebudowy drogi, jednak nie wystąpił z wnioskiem do starosty o zatwierdzenie, gdyż nie ma środków pieniężnych.

Czy gmina może zatwierdzić taki podział, skoro jedna z działek miałaby przejść na własność powiatu, jeśli tak, to czy na powiecie będzie ciążył obowiązek uiszczenia rekompensaty za część działki przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej?

Czy gmina może pozytywnie zaopiniować podział nieruchomości, a następnie wydać decyzję w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości (działki prywatnej), jeżeli na mapie widnieje również wydzielana działka z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?