Czy gmina może powierzyć ewidencję analityczną lokali wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy prowadzenia ksiąg rachunkowych, a w szczególności ewidencji analitycznej lokali wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie umowy zawartej ze sp. z o.o. DZBM gmina powierzyła prowadzenie ewidencji analitycznej lokali spółce. W efekcie gmina nie dysponowała ewidencją analityczną a jedynie syntetyczną. W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego gmina uznała nielegalność takiego postępowania. Aby rozwiązać problem postanowiono udostępnić spółce dostęp do gminnego systemu ewidencji środków trwałych. Pracownik spółki wprowadza dane do systemu a pracownik księgowości gminy na możliwość odczytania i modyfikacji zapisów ewidencji.

Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Jeśli tak, czy możemy je również zastosować w odniesieniu do czynszów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX