Czy gmina może pominąć stronę w dalszej części postępowania, w związku z brakiem możliwości ustalenia spadkobiercy? - OpenLEX

Czy gmina może pominąć stronę w dalszej części postępowania, w związku z brakiem możliwości ustalenia spadkobiercy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W urzędzie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. Urząd zgodnie z przyjętymi zasadami w urzędzie wyznaczył strony w postępowaniu, na zasadzie: stroną jest każdy właściciel działki sąsiadującej. Teren objęty wnioskiem oraz obszar, na który planowana jest inwestycja nie obejmuje działek sąsiednich, a ogranicza się jedynie do działki wnioskodawcy. W trakcie postępowania okazało się, że właściciel jednej z działek sąsiednich nie żyje od kilkudziesięciu lat. Niemniej informację ustną o śmieci otrzymał na podstawie relacji mieszkańców wsi. Urząd nie jest wstanie ustalić: zarządcy masy spadkowej, danych dot. zmarłego (m.in. PESEL, miejsce urodzenia, data zgonu, adresu zamieszkania itp.), co za tym idzie aktu zgonu. W sądzie nie toczy i nie toczyło się postępowanie spadkowe. Złożenie wniosku do sądu przez gminę o ustalenie spadkobierców, również jest niemożliwe z uwagi na brak ww. danych. Stan aktualny, który raczej się nie zmieni, jest taki, że w tym przypadku nie ma możliwości ustalenia strony w postępowaniu (tj. spadkobiercy). Nieżyjący właściciel został na wszczęciu postępowania uznany za stronę, na zasadzie ogólnie, niewiążącej określania stron przez urząd, tj. ,,mimo braku odziaływania inwestycji na tę nieruchomość, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo, właściciel uznawany jest za stronę’’.

Czy w związku z powyższym gmina może pominąć go w dalszej części postępowania, w związku z brakiem możliwości ustalenia spadkobiercy?

Jeżeli nie to co dalej powinien zrobić urząd?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX