Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2008 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wskazanie właściwego rozwiązania prawnego w następującej sprawie.

W 2002 r. Rada Gminy podejmując uchwałę o zwolnieniu od podatku od nieruchomości gruntów będących w posiadaniu osoby prawnej. Grunty zlokalizowane są w 2 obrębach geodezyjnych sąsiadujących ze sobą. W treści podjętej uchwały literalnie został wymieniony tylko 1 z tych obrębów. Intencją Rady było na pewno zwolnienie całości.

Czy Rada Gminy może podjąć uchwałę dopisującą brakujący obręb lub interpretującą intencje zapisu wyrażonego w 2002 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację