Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Spychalski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zadaniem statutowym jednostki budżetowej (ośrodka kultury fizycznej) jest realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Podstawą gospodarki jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków. Gmina planuje przekazać jednostce budżetowej w zarządzanie obiekt sportowy (baseny letnie). Za wstęp i korzystanie z obiektu sportowego planowane jest pobieranie przez jednostkę odpłatności (w postaci biletów) w imieniu gminy, które jedynie częściowo zrekompensowałyby koszty związane z utrzymaniem obiektu. Dochody pobrane z tego tytułu przekazywane byłyby na rachunek budżetu.

Czy gmina może pobierać dochody z tytułu opłat wstępu na obiekt sportowy i w jej imieniu może to wykonywać jednostka budżetowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?