Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy gmina może odmówić przejęcia drogi przekazywanej kaskadowo?

Droga pierwotnie była drogą wojewódzką. Została przekazana pod zarząd powiatu łomżyńskiego, który zawiadomił Gminę Łomża o planie podjęciu uchwały, na podstawie której chce przekazać przedmiotową drogę pod zarząd wójtowi Gminy Łomża.

Pojawia się pytanie, czy jest podstawa prawna, która daje wójtowi prawo do odmowy przyjęcia takiej drogi?

Jest wiele interpretacji w tej sprawie, z których jedne mówią o takiej możliwości, a inne mówią, że gmina powinna przejąć taką drogę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?