Czy gmina może odmówić bezpłatnego transportu do szkoły specjalnej wybranej przez rodzica?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego na I etap edukacyjny ze względu na niepełnosprawność sprzężoną: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, autyzm. Rodzic planuje przenieść dziecko do innej placówki niż obecna. Nie posiada skierowania do nauczania specjalnego w konkretnej wybranej przez siebie placówce. W orzeczeniu wskazano, że najkorzystniejsza formą kształcenia specjalnego jest szkoła specjalna lub szkoła ogólnodostępna z oddziałami specjalnymi. Zaznaczono także, że chłopiec może jednak realizować obowiązek szkolny w szkole integracyjnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym lub w szkole ogólnodostępnej. Chłopiec posiada także orzeczenie o niepełnosprawności z symbolem 12-C. Na terenie gminy nie ma szkoły specjalnej. Rodzic wystąpił z wnioskiem o organizację bezpłatnego transportu do szkoły specjalnej oddalonej 25 km od miejsca zamieszkania dziecka wybranej przez rodzica. Czy gmina może odmówić bezpłatnego dowozu? W szkołach na terenie gminy są nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania takiego dziecka.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access