Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze zmianą brzmienia art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty – wprowadzonego mocą art. 2 pkt 107 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245), gdzie zastąpiono w treści upoważnienia słowa: "dzieciom i młodzieży"- wyrazami "dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania" przepis ten ogranicza możliwość przyznania stypendium w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczniom uczęszczającym do innych szkół – poza obszarem gminy, będących jednocześnie mieszkańcami gminy?

Chodzi głównie o uczniów szkół ponadpodstawowych, gdzie 90% uczniów – mieszkańców gminy kontynuuje edukację na terenie sąsiadującego z gminą miasta wojewódzkiego – na terenie gminy funkcjonuje jedna szkoła ponadpodstawowa prowadzona przez Powiat, do której uczęszczają głównie mieszkańcy sąsiedniej gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?