Czy gmina może obciążać nieruchomość stanowiącą drogi publiczne ograniczonymi prawami rzeczowymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2021 r.

PYTANIE

Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Sądu Najwyższego (postanowienie Sądu Najwyższego z 28.08.2020 r., I CSK 20/20, postanowienie Sądu Najwyższego z 20.12.2019 r., II CSK 510/18, postanowienie Sądu Najwyższego z 27.04.2017 r., II CSK 412/16) gmina nie może obciążać nieruchomości stanowiących drogi publiczne ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym służebnością przesyłu. Zgodnie z art. 66 ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110) – dalej u.e.p.a. Skarb Państwa, gmina oraz gminna osoba prawna ustanawiają nieodpłatnie służebność przesyłu na rzecz operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego dla sieci dostarczającej energię elektryczną do ogólnodostępnej stacji ładowania wybudowanej przez tego operatora zgodnie z art. 64 ust. 1 u.e.p.a. Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów w zdecydowanej większości są lokalizowane w pasie drogowym. Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470) – dalej u.d.p. drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy. Gmina nie jest natomiast właścicielem terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi publicznej.

Czy przepis ustawy oraz stanowisko SN wzajemnie się wykluczają?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX