Czy gmina może nie podejmować nowej uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. i uznać za obowiązująca uchwałę z 2019 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 20a.u.p.o.l. możemy pozostawić bez podejmowania uchwałę podjętą w 2019 r. przez Radę Gminy "w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok obowiązujących na terenie Gminy Niwiska" – tak by obowiązywały te same stawki w roku 2021 – wiedząc że uchwała ta jest zakończona §3 w brzmieniu "uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2020 r."?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX