Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina planuje przejęcie nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnych (nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa). Aby przejąć część nieruchomości gmina na swój koszt ma wydzielić część nieruchomości, która to później będzie przedmiotem sprzedaży dla osób prywatnych, a druga część wydzielonej działki zostanie przekazana na rzecz gminy. Nieruchomość stanowi zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków - park.

Czy gmina może dokonać podziału z urzędu na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 1 u.g.n. jako niezbędny do realizacji celu publicznego?

Czy w takim wypadku wymagane jest wydanie opinii o zgodności podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Czy skoro byłby to podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, podział dokonywany z urzędu, należy wystąpić o opinię do starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?