Czy gmina może dokonać likwidacji środka trwałego w postaci paliwa stałego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina zajmowała się dystrybucją węgla - miała podpisaną umowę z podmiotem zewnętrznym, który dostarczał węgiel mieszkańcom. Prawie cały węgiel trafił do mieszkańców gminy. Po dokonaniu inwentaryzacji okazało się, że na składzie pozostała ok. 1 tona węgla, która nie nadaje się do dalszej odsprzedaży (na składzie pozostał jednie miał).

Czy gmina może dokonać fizycznej likwidacji pozostałego węgla?

W jaki sposób dokonać takiej likwidacji?

Czy należałoby powołać stosowną komisję na tą okoliczność?

W gminie funkcjonuje jedynie zarządzenie w sprawie gospodarowania majątkiem trwałym i nie ma żadnej procedury dotyczącej gospodarowania towarami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX