Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Gmina realizując zadania własne gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonego art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) może np. budować sieć wodociągową w oparciu o projekt dostarczony przez mieszkańca zainteresowanego rozbudową sieci wodociągowej?

Często mieszkańcy którzy nie mają możliwości przyłączenia próbują przyspieszyć proces inwestycyjny i opracowują projekty budowlane przedkładając je Gminie z prośbą o realizację; wówczas na stronie tytułowej projektu jako inwestora wskazują Gminę.

I pytanie drugie: czy mieszkaniec, który jest zainteresowany rozbudową sieci może współfinansowywać inwestycję gminną?

Często pojawia się propozycja, że mieszkaniec oświadcza, że mógłby ponieść część kosztów budowy.

Czy taki udział osoby prywatnej w zadaniach własnych gminy jest w ogóle możliwy, a jeżeli tak to proszę o wskazanie podstawy prawnej?

Gmina nie posiada/nie prowadzi Wieloletniego Planu Inwestycji. Eksploatacja sieci i dostawą wody zajmuje się zewnętrzne przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne, a budowę sieci w całości finansuje i realizuje Gmina (na tyle na ile pozwala budżet).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?