Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle art. 39 ust. 4 pkt. 1 i 3 oraz ust 4 a ustawy Prawo oświatowe gmina ma prawo zawrzeć umowę w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego, którego kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 u.p.o. do szkoły podstawowej (IV klasa) innej niż najbliższa jego miejsca zamieszkania? Rodzic wybrał dla dziecka szkołę w innym mieście oddaloną o ok. 20 km od jego miejsca zamieszkania. Gmina może mieć trudności z zapewnieniem właściwego sposobu realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu dziecka w nauczaniu organizowanym w szkole podstawowej ogólnodostępnej. Z zaleceń wskazanych w orzeczeniu wynika, że wskazana jest kontynuacja nauki dziecka w szkole, do której dziecko uczęszczało podczas realizacji pierwszego etapu edukacyjnego tzn. w szkole, do której rodzice dowożą dziewczynkę i ubiegają się o zwrot kosztów dowożenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację