Czy gmina ma prawo żądać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, skoro budynek został wybudowany przez osobę prywatną, a wykup... - OpenLEX

Czy gmina ma prawo żądać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, skoro budynek został wybudowany przez osobę prywatną, a wykup dotyczy samego gruntu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na gruncie dzierżawionym od gminy poprzedni dzierżawca wybudował garaż (posiadał pozwolenie na budowę wydane jeszcze przez gminę w latach 70-tych XX wieku). Umowę dzierżawy przeniesiono na nowego dzierżawcę, który stara się o wykupienie działki na własność. Przygotowany przez gminę druk wniosku o taki wykup zawiera wskazanie wymaganych załączników. Są to m. in. decyzja pozwolenia na budowę oraz decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Jakie przepisy regulują wymagane do takiego wykupu dokumenty i załączniki?

Czy gmina ma prawo żądać decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, skoro budynek został wybudowany przez osobę prywatną z jej środków finansowych, a wykup dotyczy samego gruntu?

W okresie budowy garażu przyjęcia do użytku dokonywała również gmina, z powodu upływu znacznego okresu czasu dokumenty w gminie nie zachowały się.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX