Czy gmina ma obowiązek zmienić z urzędu wysokości opłat rocznych w wydanych już ostatecznych decyzjach, gdy według nowej... - OpenLEX

Czy gmina ma obowiązek zmienić z urzędu wysokości opłat rocznych w wydanych już ostatecznych decyzjach, gdy według nowej uchwały powinno się stosować stawki wyższe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693) – dalej u.d.p. podjęła nową uchwałę w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych. Nowa uchwała uchylała starą uchwałę wydaną w tym samym przedmiocie. W nowej uchwale przewiduje się wyższe stawki za zajęcie pasa drogowego niż w starej uchwale.

Mając na względzie powyższe - czy wedle aktualnie obowiązujących przepisów gmina ma obowiązek zmienić z urzędu wysokości opłat rocznych w wydanych już ostatecznych decyzjach (wydanych na podstawie starej uchwały), w sytuacji, w której według nowej uchwały powinno się stosować stawki wyższe?

Jeśli tak - to jaka jest do tego podstawa prawna?

Czy też nowe stawki powinno się stosować wyłącznie do decyzji wydanych po wejściu w życie nowej uchwały, a decyzji wydanych przed wejściem w życie nowej uchwały nie zmienia się (taka była praktyka stosowana przez gminę).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX