Czy gmina ma obowiązek zapewnić dowóz uczniowi do szkoły spoza gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkoła /gmina może zwrócić koszty dojazdu dziecka, które zamieszkuje poza obwodem szkoły i jest z gminy sąsiedniej? Opis Dziecko zostało przyjęte do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zarządzeniem wójta w sprawie rekrutacji uczniów uczniów zamieszkałych poza obwodem do szkół podstawowych na terenie gminy. Gmina w regulaminie i kryteriach rekrutacji nie zawarła informacji, że uczniom przyjętym spoza obwodu, których odległość z miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km nie będzie zapewniony dowóz ani zwrot kosztów jeżeli dowożenie będą zapewniać rodzice. Bardzo często zdarza się się, że uczniowie spoza obwodu szkoły mieszkają na terenie innej gminy. Czy odmowa zwrotu kosztów dojazdu nie jest przejawem dyskryminacji i jest zgodna z zasadą równego traktowania podmiotów wobec prawa, a także z art. 32 Konstytucji i wolnością wyboru szkoły przez rodziców.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX